Legyünk korbarátok!

Mert változni 50+ felett is jó!

Mit képvisel egyesületünk?

+ Karrier

50 év felett még további 15-20 évre kell terveznünk, amibe belefér egy második, akár harmadik karrier elindítása.

+ Aktivitás

Az aktív idősödés, az önkéntes munka vállalása járul hozzá leginkább a hasznosságélményhez, az egészségben eltöltött évek számának növeléséhez.

+ Tudás

A társadalomnak, a munkaerőpiacnak szüksége van a szeniorok tudásának hasznosítására, a soft skillek, tapasztalatok átadására a fiatalok számára.

+ Kompetenciák

50 év felett is folyamatosan meg kell újítani készségeinket, képességeinket, új kompetenciákat kell elsajátítani a foglalkoztathatóság érdekében.

+ Társadalmi szerepvállalás

Kecskemét versenyképességének fokozásában támaszkodni kell az idősödő korosztály erőforrásaira, amihez a szeniorok bátor szerepvállalására van szükség.

Megvan a lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és mi teszünk érte.

A Hírös Cédrus Egyesület tagjai vallják, hirdetik, hogy az életkor szerinti megkülönböztetés (ageizmus) visszaszorítása nagy előnyökkel fog járni az egyének és a társadalom számára. Gondolkodásunk, érzéseink és viselkedésünk kismértékű pozitív irányú elmozdulása az idősödés megítélése terén hatalmas társadalmi, közösségi és gazdasági előnyökkel jár Kecskemét számára.  

Napjainkra drasztikusan megváltoztak a tanulás-munka-nyugdíj életszakaszok. Az átlagéletkor növekedésével megjelent az idősödés életszakasza, ami az aktivitásról, a bátor társadalmi szerepvállalásról, az intergenerációs kapcsolatok erősítéséről, a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelésről szól.  

Az ENSZ a 2030-ig tartó évtizedet az Egészséges Idősödés Évtizedének kiáltotta ki. Egyre több az olyan társadalom, ahol a 65 éven felüliek aránya meghaladja a 25 százalékot, és a szervezet szerint ez a mutató a következő évtizedekben meg fog duplázódni. Hazánkban is hasonlóak a tendenciák, az idősödők aránya 40 százalékkal fog nőni az elkövetkező húsz évben. Egyértelmű, hogy ez hatással lesz az egészségügyre, a szociális szférára, a társadalombiztosításra, a nyugdíjrendszerre, a munkaerőpiacra, az oktatásra, azaz szinte a társadalom minden nagyobb alrendszerére.  

Viszont hiányoznak a társadalmi idősödést segítő helyi tudások, ismeretek, intézmények, így a Hírös Cédrus Egyesület feladata a társadalmi idősödés kecskeméti programjának támogatása, a helyi társadalmi innováció, kísérleti programok szervezése, az új kihívásokra reagáló módszerek és megoldások kutatása, népszerűsítése. 

Az ENSZ ageizmusról szóló globális jelentése kiemeli, hogy a nagyon kártékony ageizmus ellen 3 stratégia mentén lehet hatékonyan küzdeni: 1.) a politika és jog eszközeivel, 2.) az oktatás lehetőségeinek tágításával, 3.) valamint az intergenerációs beavatkozásokkal. 

Légy Önkéntesünk

Kiemelt kezdeményezéseink

CédrusKörök

Szenior önkéntes munkaközösségek, melyek mindegyike egy-egy társadalmi feladatot ölel fel, mint a környezetvédelem, egészségmegőrzés, kultúra, hagyományőrzés, értékmentés stb. Tagjaink az adott CédrusKör vállalását segítik tudásukkal, önkéntes munkájukkal, aktívan részt vesznek a város és a városrészek életében. Kiemelten célunk, hogy a szenior korosztály számára aktív közösséget, társadalmi szerepvállalást, élethosszig tartó tanulási lehetőséget, feladatvállalást biztosítsunk, hogy napjaik ne magányosan és céltalanul teljenek, hanem közösségben, feladatot vállalva. Jelenleg nyolc CédrusKör működik, de folyamatosan bővülünk, így mindenki megtalálhatja azt a közösséget és feladatot, melyhez szívesen csatlakozna és melynek munkájában aktívan részt venne. A részletes bemutatkozásuk ide kattintva érhető el. Csatlakozni bármelyik CédrusKörhöz lehet, lakóhelytől függetlenül. Téged is várunk, ha már nyugdíjas vagy, vagy a közeljövőben készülsz nyugdíjba menni! Tarts velünk, ha szívesen tennél Te is egy/vagy több jó ügy érdekében, ha szeretnél jó közösséghez tartozni és hasznos dolgokat tanulni. 

Digitális tanterem, digitális kompetenciafejlesztés

Kecskemét idősödő munkaerőpiaca sok tartalékkal, lehetőséggel rendelkezik, ha az emberi tőke beruházásokkal kivédjük az idősödő társadalom kedvezőtlen hatásait. Ha a szeniorok aktívak tudnak maradni, akkor nem a létszámuk és az eltartásuk lesz a fő kérdés. Ezt a célt kitűzve szeretnék elérni, hogy Kecskeméten kialakuljon egy olyan szenior korosztályt támogató oktatási ökoszisztéma, ahol mind a képzésük, kompetenciafejlesztésük, mind a tanulási, képzési lehetőségük, az aktív idősödés intézményi és szolgáltatási feltételei biztosítottak.  

Ezt szolgálja a digitális tantermünk, ahol 10 fő számára biztosítottak olyan IKT eszközök, amelyek segítségével digitális kompetenciafejlesztés, online tanulás, gyakorlás lehetséges. 2021 év végén pilot jelleggel el is indítottunk egy Odüsszeusz Akadémia képzést, ami az alapvető IKT ismereteket és az elektronikus ügyintézés témaköreit érintette. 

A digitális tanterem a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg.

Hírös Cédrus Korbarát Kutatóműhely Kecskemét    
40 év munka után még 15-20 év aktivitásban eltöltött év áll előttünk, de ehhez tudnunk kell, mit jelent az aktív idősödés fogalma és gyakorlata, milyen helyi igények fogalmazódnak meg az idősödő társadalomban az aktivitás kapcsán, milyen gazdasági, társadalmi hatása van az aktív idősödés eszközeinek.  

A pandémia rámutatott arra is, hogy új hangsúlyokat kell találni az idősödés terén is. Ezek egyike a reziliencia, a helyi ellenállóképesség, a gyors helyi reagálás képességének kialakítása. Fontos a generációk közötti feszültség oldása, illetve a digitalizáció jelentette kihívásokra adott helyi válaszok kidolgozása. 

Ezeket az új tudásokat, innovatív megközelítéseket, az idősödést segítő helyi tudások, ismeretek gyarapítását támogatja az egyesület. Ennek érdekében hoztuk létre a Neumann János Egyetemmel a Hírös Cédrus Korbarát Kutatóműhelyt.  

OlvasóSzalon
Az aktív idősödés támogatása kapcsán indítottuk el az OlvasóSzalon rendezvénysorozatot, ahol jelenleg kortárs írók műveit olvassuk, beszéljük meg egy-egy vendégszínész felolvasásával, zenéléssel kiegészítve. Fontos célunk az is, hogy a kortárs szerző küldjön számunkra valamilyen személyes üzenetet. A vírushelyzet nem szegte kedvünket, így online is megrendezzük a Szalonokat.  

Eddig elmerültünk, megvitattuk Vida Gábor, erdélyi író „Ahol az ő lelke”, Náray Tamás „Zarah”,  Grecsó Krisztián „Vera” című könyvét. A kecskeméti Vastaps Produkció, illetve saját dalaival Tohai Andrea Gabriella színesítette a programokat.  

Bővebb információ, csatlakozási lehetőség itt 

Fő prioritásaink

Egyesületünk elsősorban a felnőttkori képzés, kompetenciafejlesztés új lehetőségeinek és eszközeinek tágításával, intergenerációs programok szervezésével, valamint az ageizmus elleni határozott fellépéssel szeretne hatást elérni, így programjaink kiemelten érintik: 

A társadalmi hasznosság érzését elősegítő innovációk megtalálását, bevezetését.

Az idősödő közösségeink reziliencia-szintjének növelését, a város korbarát megoldásainak támogatását.

A generációk közötti párbeszéd, tudásátadás elősegítését, az ezt szolgáló új közösségi helyek létrehozását, támogatását.

Az idősödéssel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokat, együttműködéseket oktatási, tudományos, kutatói intézményekkel.

Támogass minket!
Légy önkéntesünk!

Egyesületünk örömmel fogad közösségi szolgálatos diákokat, valamint önkénteseket előzetesen egyeztetett időpontokban az alábbi feladatkörökben: 

  • irattározás, 
  • digitalizálás, 
  • rendezvények előkészítésében. lebonyolításában való részvétel. 

Amennyiben érdekel, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot a +36 70 798 35 22-os telefonszámon vagy az oldal alján található kapcsolati űrlapon.

Nyertes pályázataink

CLLD

Kedvezményezett neve: Hírös Cédrus Egyesület

A projekt címe: „Senior CédrusKörök Kecskeméten”

A szerződött támogatás összege: 8.000.000.- Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a helyi identitás erősítése, közösségi életet támogató, közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása. CédrusKörök elnevezéssel olyan mintaadó és társaikat motiválni képes közösségek működését tervezzük, melyek idősödő korosztálybéli tagjai új életmódmintákat, normákat képviselnek. A cél: helyesen élni! És a „helyes élethez” legjobb tudásunk szerint a szellemi élet meghosszabbításárét végzett munka, az egészségtudatosság, fizikai aktivitás és a nagyobb közösségért érzett tevőleges felelősség tartozik. A projekt keretében a CédrusKörök három városrészben kezdik meg működésüket az aktív idősödés megvalósulásának zálogaként. Jószomszédi háló kialakításával olyan önkéntességen alapuló szívességcentrum létrehozásán dolgozunk, mely hozzájárul ahhoz, hogy a helyi lakókörnyezetben élők igazi egymásra figyelő, egymást segítő, az egyén a csoport és a lakókörnyezet fejlődését is támogató közösséggé váljanak, mely a lakosság életminőségét pozitívan befolyásolja.

A projekt befejezési dátuma: 2022.11.30.

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01899

CLLD pályázat képei

 

Bethlen Gábor Alapkezelő

A digitális kompetencia képzés a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg. 

Támogass minket!

Indul a Hírös Cédrus Labor Café. A város új közösségi kávézója, ami teret ad a generációk találkozásának, az adományozásnak, az önkétességnek, az új készségek elsajátításának!

Ehhez várjuk a segítségeteket, a felajánlásokat, hogy tavasszal nyitni tudjon a Hírös Cédrus Labor Café! A kávézó az új ismeretek iránt nyitott, közösen gondolkodni, tevékenykedni akaró fiatalokat és idősödőket, az inspiratív, környezethez közeli, helyszínt kereső cégeket célozza meg elsősorban.

"Fontos hangsúlyozni, hogy az idősödő társadalom nem teher, hanem egy lehetőség, fontos erőforrás a munkaerőpiac számára."

"Az 50-74 közötti évekre úgy érdemes tekinteni, mint egy új életszakaszra. A mai fiatalok a várakozások szerint átlagosan hússzor fognak már munkahelyet váltani, és minimum háromszor-négyszer karriert, azaz a mostani idősödők előtt is bőven állhat egy teljesen új pályafutás, akár az eddigitől jelentősen különböző területen."

"Szükség van az ötvenpluszosokkal szembeni attitűd megváltozására is, nem szabad úgy tekinteni rájuk, mint nyugdíj előtt állókra, hanem mint aktív és képességei, készségei megújítására képes potenciális jövőbeli kollégákra."

"Az elkövetkező évtizedek legnagyobb kihívása Magyarországon is a társadalom idősödése lesz, amelynek a munkaerő­piacra és a szociális szférára is kihatása lesz."

"Szeretnénk tudatosítani, hogy ötven fölött még jó húsz-huszonöt évre kell tervezni."

"A 60 év fölött egészségben eltöltött évek számát csak úgy lehet növelni, ha a nyugdíjasoknak megvan az a jó érzésük, hogy hasznosak a társadalomnak, a helyi közösségnek és a családnak. Különösen azért fontos ez, mert a nyugdíjba vonulással megváltozik az ember státusza, és könnyen úgy érezheti, már nem kell a munkaerőpiacon, és már a gyermekei, unokái is jól boldogulnak nélküle. Az új szerepek, a hasznosságélmény megtalálásához viszont új üzenetek, programok kellenek."

Partnereink és támogatóink

Lépj kapcsolatba velünk!

5 + 3 =

Székhelyünk

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24. 

E-mail cím

kapcsolat@cedrusnetkecskemet.hu

Telefon

+36 70 798 35 22  

 

Bankszámlaszám

18400010-10000518-10698564

IBAN számlaszám

HU51 1840 0010 1000 0518 1069 8564

Adószám

19237673-1-03